Markedsplass

 

MARKEDSPLASSENE i TØIHUSET

15.03.24 alle markedsplasser for festivalen 13.-15.09. er solgt.


 

Alle markedsplassene skal ha kvalitetsvarer. 

Gode tilbud til festivalens besøkende er fint, men "lagertømming" skal unngås.


Pris gjelder for markedsplass i 3 dager. Priser finner du på kartet.

Åpningstid fredag kl 12:00 - 18:00, lørdag kl 10:00 - 18:00 og søndag kl 10:00 - 14:00


Med hver markedsplass følger 1 bord (160 x 80), 2 stoler og 2 strømuttak.

Annet messeutstyr må medbringes.

Markedsplassene skilles ikke av med fysiske vegger.

Egne hyller, og bord som følger stand lager skille mellom standsene.


Tøihussalen har flere vinduer på 3 sider av rommet. Veggen ved inngangen har ikke vinduer.

I inngangspartiet har vi Hallen med tre markedsplasser i tillegg til vårt festivalkontor.

 

Ved bestilling av markedsplass fakturerer vi et depositum på kr. 1500 for de største markedsplassene

(alle på yttervegger + nr. 22) og kr. 1000 for alle andre.

Sluttfaktura betales 4 uker før festivalstart. Priser finner du på kartet.

Betalt stand refunderes ikke ved evtuell avbestilling.


Rigging av markedsplassene skjer torsdag 14:00 - 20:00 og/eller fredag 09:00 - 11:00.

Tøihussalen: