Annonsering

20. - 22. september 2019

Gamlebyen i Fredrikstad

Annonse i katalog / nett

 

Katalog deles ut til alle kursdeltakere, foredragsholdere, besøkende og

spres i kafeer, butikker, møteplasser

Inneholder informasjon om kurs /workshops, foredrag, kart over gamlebyen,

nyttig informasjon og annonser.

 

Format A5                32 sider                 4 farger               Opplag 6000

 

 

Annonsepriser:

 

Hel side kr 2000 / inkl nettside kr 2400

½ side kr 1200 / inkl nettside kr 1500

¼ side kr 750 / inkl nettside kr 950

Rubrikk/logo kr 500

 

Legges ut på nett så snart de er mottatt, og ut 2019.

 

 

Ferdig annonse og / eller logo sendes som JPG til: strikkefestivalen@gmail.com

så snart som mulig og senest 1.8.19.

 

 

Bestilling og spørsmål: strikkefestivalen@gmail.com

www.strikkefestivalen.no

 

Strikkefestivalen

Etablert juni 2015           

 

 

Styreleder:

Marit Larsen

Styremedlemmer:

Mette Bakken

Lill Bjørnstad

Rita Walter

Webansvarlig: Lill Bjørnstad


Logo: Anders Messel


Foto:

Marit Larsen, Torill Stokkan,

Bente Vold Klausen, Lill Bjørnstad

Copyright © All Rights Reserved Strikkefestivalen