Annonsering

20. - 22. september 2019

Gamlebyen i Fredrikstad

Annonse på vår nettside og 

promotering på facebook

 


 

 

Annonsepriser:oppdateres i løpet av kort tid

 


 

Legges ut på nett så snart de er mottatt, og ut 2019.

Promotering på festialens facebookprofil i forbindelse med festivalen.

 

 

Ferdig annonse og / eller logo sendes som JPG til: strikkefestivalen@gmail.com

så snart som mulig og senest 1.8.19.

 

 

Bestilling og spørsmål: strikkefestivalen@gmail.com

www.strikkefestivalen.no

 

Strikkefestivalen

Etablert juni 2015           

 

 

Styreleder:

Marit Larsen

Styremedlemmer:

Mette Bakken

Lill Bjørnstad

Rita Walter

Webansvarlig: Lill Bjørnstad


Logo: Anders Messel


Foto:

Marit Larsen, Torill Stokkan,

Bente Vold Klausen, Lill Bjørnstad

Copyright © All Rights Reserved Strikkefestivalen